Polityka prywatności

Klauzula informacyjna sklepu internetowego budomo.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Dane) jest Budomo Sp. z o. o. z siedzibą Kondratowice 22, 57-100 Strzelin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738135, NIP 9141568983, REGON 380631789.
 2. Kontakt w sprawie zmiany lub usunięcia danych  możliwy jest pod adresem e-mail: budomo.pl@dpoczta.pl  lub adresem do korespondencji wskazanym w ust 1.
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy budomo.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 4. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że:

  Dane przetwarzane są tylko w takim zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  Państwa Dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu a także dostawy zamówionych produktów, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: budomo.pl, prezentowania Państwu reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.

 5. Pani/Pan ma w każdym czasie prawo dostępu do Danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania. W każdym czasie także Pan/Pan może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie Danych, a także zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzana, zwracając się ze stosownym żądaniem w formie pisemnej - pod adresami kontaktowymi, podanymi w ust. 1 i 2. Administrator w terminie do 30 dni udzieli osobie występującej z żądaniem zmiany bądź usunięcia Danych informacji dotyczącej podjętych działań związanych z żądaniem.

 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  a) imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, nr IP, numer konta bankowego, numer zamówienia – w celu zawarcia i wykonania umowy
  b) imię, nazwisko, adres e-mail – w celach marketingowych
  c) imię i nazwisko,adres,numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer konta bankowego w celach księgowych i podatkowych a także do prowadzenia postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

 7. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów określonych w ust. 4, nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi:
  a) do Budomo Sp. z o.o., gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Budomo Sp. z o.o. narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

  b) do organu nadzorczego - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Strzelinie poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania;
 11. W oparciu o Dane Osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;
 12. Środki techniczne i Państwa obowiązki

  Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa Dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny sklepu internetowego w celu ochrony Twoich danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

  Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.


Koszyk 0 Mój koszyk

Brak produktów

Free shipping! Shipping
0,00 zł Razem

Sprawdź

Follow us on Facebook